Vad gör en kemikonsult?

Kemikonsulter är viktiga när det gäller säker transport av farligt gods och utarbetande av säkerhetsdatablad. Men vad gör egentligen en Kemikonsult? Här är en snabb översikt Kemikonsulter ger expertråd om säker hantering, lagring och transport av farligt gods. De ansvarar…

Vattenskärning i metall

Vattenskärning är en process som använder vatten med högt tryck för att skära genom material. Denna process kan användas på en mängd olika material, inklusive metall, plast och gummi. Vattenskärning har många fördelar jämfört med andra skärmetoder, till exempel laserskärning…