Vad är BAM?

BAM (Bättre Arbetsmiljö) är en utbildning som ger chefer och skyddsombud metoder och kunskaper för att arbeta med den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Målet med BAM är att förbättra arbetsförhållandena och minska risken för skador på arbetsplatsen. BAM består av…