Hur FertilitetPlus hjälper par som har upplevt missfall

Omkring 15% av graviditeterna slutar i missfall, och många gånger kanske kvinnan inte vet om att hon var gravid. Detta kan vara en hjärtskärande upplevelse för par som försöker bli gravida, men det betyder inte att de aldrig kommer att få ett barn. FertilitetPlus är en privat fertilitetsklinik som finns i både Göteborg och Stockholm. De är dedikerad till att hjälpa par som har upplevt återkommande missfall, oförklarlig infertilitet, upprepade misslyckanden med in vitro fertilisering (IVF) eller andra fertilitetsproblem. 

Hur FertilitetPlus hjälper par med återkommande missfall 

FertilitetPlus förstår att det kan vara svårt för par att uppleva flera missfall och att det kan få dem att känna sig hjälplösa och hopplösa när det gäller att få ett barn. Det är därför deras reproduktiva endokrinologer arbetar flitigt för att avslöja grundorsaken till återkommande missfall för att ge varje par den bästa möjliga vårdplanen. Deras team erbjuder avancerade diagnostiska tester som blodprov och ultraljud för att hjälpa till att identifiera potentiella problem som kan påverka dina chanser att få en lyckad graviditet. De erbjuder även tjänster för genetiska tester i form av NiPt-analys så att familjerna kan bli mer informerade om eventuella hälsorisker som deras framtida barn kan utsättas för. 

 

Behandlingsalternativ

När orsaken till återkommande missfall har fastställts kommer FertilitetPlus av reproduktiva endokrinologer att utveckla en individualiserad behandlingsplan som är anpassad till dina specifika behov. Beroende på din situation kan detta innefatta livsstilsförändringar så som kostförändringar eller stressreducerande tekniker. Behandling av läkemedel görs allt som oftast med intralipid, progesteron, kortison, trombyl och heparininjektioner. Vi kan hjälpa till att göra ett informerat val om fortsättningen sen är IVF. PGD är en metod som gör det möjligt för dem att testa embryon för kromosomavvikelser innan de överförs till livmodern, vilket avsevärt kan öka dina chanser att få ett friskt barn. Denna metod görs utomlands.

 

Oavsett vilket behandlingsalternativ du väljer är teamet på FertilitetPlus här för att stödja dig varje steg på vägen och se till att du känner dig bekväm under hela processen. De erbjuder omfattande rådgivningstjänster samt emotionella stödprogram som är utformade speciellt för dem som genomgår fertilitetsbehandlingar.                     

FertilitetPlus förstår hur svårt det kan vara för par som kämpar med återkommande missfall och andra fertilitetsproblem. Det är därför de erbjuder omfattande behandlingar som är utformade specifikt för dem som står inför dessa utmaningar. Från avancerade diagnostiska tester och livsstilsförändringar till IVF med preimplantatorisk genetisk diagnos (PGD) arbetar deras team hårt för att ge patienterna individualiserade vårdplaner som uppfyller deras unika behov. De erbjuder även emotionella stödprogram så att patienterna har tillgång till alla resurser de behöver under denna svåra tid i deras liv. Oavsett vilket fertilitetsproblem du står inför finns teamet på FertilitetPlus där för dig varje steg på vägen!