Så här påverkas vi av luften vi andas

Har du någonsin tänkt på luften du andas? Förmodligen inte. De flesta av oss tar andningen för given och tänker inte två gånger på luften omkring oss. Men visste du att kvaliteten på den luft vi andas kan ha en djupgående effekt på vår hälsa?

I den här artikeln utforskar vi några av de sätt på vilka vår hälsa påverkas av luften vi andas och ger några tips för att förbättra inomhusluften. Fortsätt läsa för att få veta mer!

Luften vi andas har en direkt inverkan på vår hälsa

Det är ingen hemlighet att luften vi andas har stor betydelse för vår hälsa. I dagens värld, med ökande luftföroreningar och smognivåer, är det viktigare än någonsin att vidta åtgärder för att minska vår exponering för skadliga partiklar och gaser. 

Att utsätta sig för luftburna föroreningar har till exempel kopplats till en rad olika hälsoproblem, bland annat hjärtsjukdomar, lungcancer och luftvägsinfektioner. Dessutom kan dålig luftkvalitet förvärra befintliga tillstånd som astma och allergier. Med tanke på allt detta är det viktigt att vara medveten om den luft vi andas och vidta åtgärder för att skydda oss från skadliga föroreningar.

Att investera i ett effektivt ventilationssystem med bra filter som nilan comfort 300 eller i varje fall en luftrenare för hemmet är ett sätt att göra detta. Även att försöka minska antalet kemikalier som du använder i vardagen och undvika trafikerade områden när det är möjligt. Genom att vidta proaktiva åtgärder nu kan vi skydda oss själva, våra familjer och framtida generationer från de farliga konsekvenserna av att andas in osund luft.

Luftföroreningar inomhus är en av de främsta orsakerna till luftvägssjukdomar

Luftföroreningar inomhus har blivit ett allt större problem för vår hälsa, särskilt när det gäller luftvägssjukdomar. I nyligen genomförda studier har faktorer som passiv rökning, hushållsrengöringsmedel och kemiska ämnen från möbler och byggmaterial kopplats samman med ökad förekomst av luftvägssjukdomar som astma och bronkit. Det är viktigt att vi är uppmärksamma på inomhusluftens kvalitet i våra hem och söker möjligheter att förbättra den. 

Det kan handla om att öppna fönstren regelbundet för att minska ansamlingen av kemikalier, investera i ett pollenfilter under allergisäsongen eller – om budgeten tillåter det – ringa en expert som inspekterar förorenade områden och ger råd om hur de kan ventileras på rätt sätt. Allt du behöver för en hälsosam inomhusmiljö hittar du på filterhuset.se.

Genom att vidta de här åtgärderna kommer vi inte bara att gynna våra lungors hälsa på lång sikt, utan det ger oss också sinnesro i och med att vi tar steg mot säkrare luftförhållanden inom våra egna fyra väggar!