Vad krävs i ett laboratorium?

För vissa laboratorier är ackreditering ett lagligt krav. Detta gäller till exempel laboratorier som analyserar dricksvatten, avloppsvatten, mat och läkemedelsprovning för arbetslivet. På flera andra områden kan laboratorier ackrediteras på frivillig basis för att få oberoende erkännande av deras förmåga. Då fungerar certifiering som kvalitetssäkring. Laborationer kan delas in i tre kategorier: kalibrering, testning och provtagning. Dessa aktiviteter kan utföras i laboratoriet, utomhus hos kunder eller i naturen. Här är det då viktigt att laboratoriet i fråga har rätt laboratorieutrustning och rätt kunskap inom labbteknik. Provtagning kan endast godkännas när syftet är att kalibrera eller testa provet. Laboratoriet är ackrediterat för en specifik metod. Omfattningen redovisas i ackrediteringsbeslutet. Laboratorier kan endast ackrediteras för de metoder för vilka de har kapacitet och resurser.

Mildmidtek, ger dig rätt utrustning

Vi på Milmedtek AB erbjuder kvalificerad teknisk service och underhåll av laboratoriesystem, underhåll av kvalitetsutrustning inom laboratorieteknik, steriliseringsteknik och medicinteknik via oss. Vi har egen serviceorganisation och eget serviceansvar för alla våra produkter. Vi kan hantera hela eller delar av ert servicebehov och även fungera som en extra resurs som hjälper er att kapa topparna när belastningen blir för stor. Människorna på Milmedtek underhåller, reparerar och validerar all typ av industri och laboratorieteknisk utrustning, som till exempel muffelugn, klimatkammare, vakuumugn eller anaerobbox, som även finns i deras sortiment. Vi utför även extern validering av diskdesinfektor enligt ISO-15883, Autoklaver enligt ISO-17665 och temperaturmätning av er utrustning med eller utan fuktighet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.