Vattenskärning i metall

Vattenskärning är en process som använder vatten med högt tryck för att skära genom material. Denna process kan användas på en mängd olika material, inklusive metall, plast och gummi. Vattenskärning har många fördelar jämfört med andra skärmetoder, till exempel laserskärning eller plasmaskärning.

En av fördelarna med vattenskärning är att det är en mycket ren och exakt skärmetod. Vattenskärning ger lite eller inget avfall, eftersom det vatten som används kan återvinnas och återanvändas. Vattenskärning skapar inte heller några värmepåverkade zoner (HAZ), vilket innebär att det finns mindre risk för att materialet som skärs ska skeva eller skadas.

En annan fördel med vattenskärning är att den kan användas på en mängd olika material. Vattenskärning kan användas på metaller, plast, gummi och kompositer. Detta gör vattenskärning till ett mångsidigt alternativ för många olika tillämpningar

Vattenskärning är också en säker skärningsmetod, eftersom det inte finns någon öppen låga eller varm plasma inblandad. Detta gör vattenskärning till ett bra alternativ jämfört med andra metoder.

Om du nu behöver hjälp med vattenskärning ska du ta kontakt med WST. WST har lång erfarenhet och kan skära ut det mesta i ett flertal olika material. De hjälper dig också med finecut och gradning.