Byggställningar och säkerhet

När du använder byggnadsställningar på en byggarbetsplats bör du vara uppmärksam på grundläggande information innan du påbörjar arbetet. Denna del handlar om vad ställningar är, vilka risker de har och hur man förebygger olyckor.

Byggnadsställningar är en kombination av flera komponenter som används för att bygga ställningar så att du kan klättra högre och kan arbeta på hög höjd. Det har dock flera olika ändamålsområden, vanligtvis beroende på din bransch. T.ex. På arbetsplatsen kan ställningar användas som passage. Den är konstruerad och utformad på ett sätt som gör att ställningar kan användas för arbete, men också som fallskydd vid arbete på högre höjder.

Olika typer av byggnadsställningar

Tobit är Norrlands allra största leverantör av högkvalitativa byggnadsställningar. Här hittar du många olika typer av ställningar. Det vill säga, det finns flera olika typer av ställningar, inklusive ramställningar, rullningsställningar och hantverksställningar.

Rullställning

Rullställning är fristående och har fyra låsbara hjul. Denna typ av plats är effektiv när du flyttar och används vanligtvis inomhus, främst för transaktioner.

Hantverkarställning

Hantverksstället liknar rullstället, men det får inte överstiga 2 meter i höjd och kan bara stå en person i taget.