Förbättra dina ledarkunskaper och ta nya nivåer

Kom ni ihåg i skolan när man hade ett grupprojekt och det blev till sist antingen ej slutfört eller en person fick göra allt jobb helt själv? På företag får detta ej hända på grund av gruppen bör ta ansvar och utse ut en ledare för att få ordning på gruppen. En ledare är svårt att kora och den individen kanske inte har kursen, erfarenheten alternativt kunskapen om att vara ledare. Då kan flera bekymmer uppstå för att ledaren ej kan hantera gruppen och problemen den ställs inför.

Hos CoreCode finns det UGL kurser (Utveckling Grupp och Ledare), där du och andra lär sig om beslutsfattning, problemlösningar och samtal i en grupp med 7 till 11 andra främlingar. Utbildningarna leds av en alternativt flera lärare som har UGL-certifiering.

Vem som helst kan ta kursen vare sig det är chefer, ledare som behöver förbättra sig alternativt anställda för att enklare kunna samarbeta med andra anställda.

UGL utbildningen är baserad på Susan A Wheelans och Dr Will Schutz forskningar om grupper och relationer i förhållande till människor.

Att leva själv i världen är svårt men i ett lag kan man göra nästan vad som helst om teamet är tillräckligt fantastiskt och man har tillräckligt förtroendefulla relationer i förhållande till medarbetarna.
CoreCodes UGL kurser är totalt 45 timmar över en 5 dagars period som inleds på en måndag och avslutas på en fredag. Kurserna hålls antingen i Skåne eller Stockholm. Efter kursen kommer de konkreta verktygen och metoderna som lärs ut kunna användas direkt i vardagen på yrket alternativt annat för att få en effektivt och välfungerande grupp.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *