Svenska casinon påverkas inte av ökade räntor

Riksbanken i Sverige meddelade nyligen att man ännu en gång höjer styrräntan. Det innebär att det nu har skett upprepade räntehöjningar under samma kalenderår, efter många år utan några höjningar och med räntor på låga nivåer. Det här påverkar många marknader och många delar av samhället, men ett område som inte påverkas av räntehöjningarna är spelmarknaden. Man skulle kunna hävda att svenska casinon inte påverkas av de ökande räntorna.

Trenden med ökade räntor går att se på många håll runt om i världen. Den amerikanska motsvarigheten till Riksbanken, FED, har också meddelat höjningar av räntan i dagarna. Det är ett sätt att försöka motverka den skenande inflationen, som även den har ett globalt grepp.

Inflationen har många negativa konsekvenser och därför har Riksbanken, och dess motsvarigheter i andra länder, på ett aktivt sätt försökt stävja den. Det allra mest kraftfulla verktyget är räntan, då höjningar och sänkningar historiskt sett har haft en stor effekt på människors kapacitet och vilja att låna pengar. Ju högre ränta, desto färre som vågar ta ett lån. I det här fallet är det den effekt man försöker få till med räntehöjningarna.

Privatpersoner drabbas i första ledet

Allra värst är konsekvenserna för de som har lånat stora summor, exempelvis privatpersoner som har lånat till lägenheter. Kostnaden för boendet har gått upp mycket de senaste månaderna och en del menar på att kostnaderna kommer fortsätta att öka den kommande tiden, i takt med att nya räntehöjningar kan vänta. Det har fått stora konsekvenser i människors liv. Det påverkar inte minst köpkraften som privatpersoner har.

Just den påverkade köpkraften har i sin tur stora konsekvenser på företag, som får svårare att tjäna pengar eftersom människor har mindre pengar att röra sig med och därmed konsumerar mindre. Det här drabbar allra främst företag som sysslar med sådan kommersiell verksamhet som inte är livsnödvändig. Människor behöver exempelvis fortfarande köpa mat, betala för sitt boende och handla andra varor som krävs för att få livet att gå runt. Däremot är det inte livsnödvändigt att ha utgifter för underhållning och nöjen, vilket troligen är segmenten av företag som kommer att drabbas mest kommande tiden.

Man bör också ha med sig att de ökade räntorna inte bara drabbar privatpersonerna i det första ledet, utan också företagen. Det är inte bara privatpersoners lån som kommer att bli dyrare, utan även lån som företag har tagit eller kommer att behöva ta kommer att bli dyrare. Om man har bunden ränta går det naturligtvis att komma undan räntehöjningarna, men den rörliga räntan och den ränta man binder för lån som tas nu och framåt kommer att vara avsevärt mycket högre.

Svenska casinon drabbas inte av ökade räntor

Ett segment av företag som inte kommer att drabbas lika hårt av räntehöjningarna är svenska casinon, som generellt sett inte är verksamheter som behöver ta några lån för att få sin verksamhet att gå runt.

Det är ganska slimmade organisationer och kostnadseffektiva operationer, som klarar sig med pengarna som kommer in i den dagliga verksamheten. Det återstår att se vad räntehöjningarna har för mer exakta konsekvenser på människors sätt att spendera sina pengar, men när det gäller direkta effekter av räntehöjningarna är svenska casinon relativt skonade. Detta är bara ett i raden av positiva tecken på att svenska casinon går bra för tillfälle.