Rive – utvecklas till specialist i förhandling och arbetsrätt

Rive Juridisk Byrå är ett av Sveriges största arbetsföretagsbyråer och experter på olika arbetsrättsliga frågor. Jurister har expertis inom arbetsrätt som bland annat kan hjälpa till att överföra hundratals anställda till arbetsförhållanden. Byrån verkar huvudsakligen inom tre områden. Dessa är en preliminär bedömning av ärendet, arbetsrättens förhandlingar och lagen om arbetstagares förfarande.

Rive verkar helt på obestämd tid inom arbetsrättsområdet och dess kunder sträcker sig från individer, från enskilda företag till stora multinationella grupper både i Sverige och utomlands. Rives jurister hanterar alla möjliga frågor dagligen, såsom uppsägning, hantering av kollektivavtal och företagets relationer med fackföreningar. Rive har lång erfarenhet av omstrukturering, omlokalisering och internationell etablering. Byrån har också expertis inom aktieoptions-, bonus- och gemensamt ägaravtal.

Att lyckas med förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagare är inte alltid lätt. Det handlar om mycket tänkande och rätt sida. Det vill säga du förblir laglig om vad du får göra och vad du inte får göra. Med hjälp av en expert kan du lösa rekrytering snabbt och enkelt. Att göra avancerade förhandlingar kan vara svårt, men det kan också vara mycket lärorikt. Linjen har god erfarenhet och många års erfarenhet av arbetsrätt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *