Vad är BAM?

BAM (Bättre Arbetsmiljö) är en utbildning som ger chefer och skyddsombud metoder och kunskaper för att arbeta med den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Målet med BAM är att förbättra arbetsförhållandena och minska risken för skador på arbetsplatsen.

BAM består av två moduler

Den första modulen handlar om bedömning och analys av den fysiska arbetsmiljön, medan den andra modulen omfattar bedömning och analys av den psykosociala arbetsmiljön. Varje modul omfattar en rad olika ämnen, t.ex. ergonomi, utformning av arbetsstationer, belysning och akustik.

Kursen omfattar också hur man identifierar och bedömer risker på arbetsplatsen samt hur man utvecklar och genomför insatser för att minska dessa risker. Dessutom får deltagarna lära sig att använda olika verktyg och metoder för att bedöma arbetsförhållandena, bland annat analyser av arbetsuppgifter, observationer och undersökningar.

När BAM har avslutats kommer chefer och skyddsombud att ha en bättre förståelse för hur man identifierar och åtgärdar risker på arbetsplatsen. De kommer också att vara utrustade med de kunskaper och färdigheter som krävs för att skapa en säkrare och mer produktiv arbetsmiljö för de anställda.

Om du är chef eller skyddsombud och vill lära dig mer om hur du kan förbättra arbetsförhållandena på din arbetsplats är BAM kursen för dig! Denna omfattande utbildning ger deltagarna allt de behöver veta om att bedöma och minska risker i både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. I slutet av kursen kommer du att ha gott om kunskap och verktyg till ditt förfogande för att göra din arbetsplats säkrare och mer produktiv – så vad väntar du på? Anmäl dig redan idag på Branschutbildarna!