När är en extern kundtjänst rätt val för mitt företag?

Många företag väljer att hyra ut sin telefoni till en extern kundtjänst. Detta innebär att alla inkommande samtal till växelns nummer hanteras av kundtjänsten, inklusive att samtalen vidarekopplas till rätt person eller att samtal som inte kan hanteras besvaras. Men när är detta rätt val för ditt företag? Låt oss ta en titt.

Det finns några faktorer att ta hänsyn till när du fattar det här beslutet. Den första är samtalsvolymen. Om ditt företag upplever en hög samtalsvolym kan det vara mer effektivt att lägga ut denna funktion på entreprenad. Den andra faktorn är typen av samtal. Om dina samtal mestadels består av enkla frågor som lätt kan besvaras av kundtjänstrepresentanter kan outsourcing vara rätt väg att gå. Slutligen måste du ta hänsyn till kostnaden. Om du kan hitta en välrenommerad och prisvärd kundtjänstleverantör kan detta vara ett bra alternativ för ditt företag.

Det finns många faktorer att ta hänsyn till när du bestämmer dig för om du ska hyra ut din telefoni till en extern kundtjänst eller inte. Samtalsvolym, samtalstyp och kostnad är alla viktiga faktorer som bör beaktas innan du fattar ett beslut. I de flesta fall är det ett bra val att lägga ut denna funktion på entreprenad för företag som tar emot en hög samtalsvolym eller som får mestadels enkla frågor som lätt kan besvaras av kundtjänstmedarbetare. Det är dock viktigt att göra din forskning och hitta en välrenommerad och prisvärd kundtjänstleverantör såsom Answer online innan du fattar något beslut.