Vet du hur och vad du bör äta?

Näring är grunden för hälsa och välbefinnande men vi får inte lära oss tillräckligt om ämnet i skolan. De flesta människor går omkring med bristande kunskap om hur och vad de ska äta för att må bra. Om du vill motverka den här okunskapen och hjälpa människor kan du utbilda dig till kostrådgivare. Lär dig de färdigheter som behövs för att bli kostrådgivare med en onlinekurs men se till att det är en omfattande kurs som täcker alla områden.  

Det finns många människor som behöver vägledning när det gäller mat och näring så även om det kan kännas svårt att hitta framtida kunder så får du tänka på att i stort sett alla vuxna människor skulle ha nytta av din rådgivning.  

Det finns en mängd olika kurser på marknaden idag och alla håller inte samma kvalité så välj noggrant.  

På Intensivekost så arbetar diplomerade och licensierad kostrådgivare som brinner för att föra kunskapen vidare. Här får man en gedigen grund att stå på och tillräckligt för att känna sig bekväm att ta sig an egna kunder efter avslutad utbildning. Kursen sker online och den innehåller både lärarledda lektioner och självstudier. Allt material finns tillgängligt online så man kan studera i sin egen takt. Dessutom får man enormt stöd från sina kamrater i klassen, alla hjälper varandra.  

Du hittar mer information om kurserna här: intensive kurs