Viktigt vid transport av farligt gods

Om du tänker transportera farligt gods eller delta i transport måste du genomgå ADR-utbildning. De som är involverade i transport av farligt gods måste genomföra en ADR-utbildning mellan föraren och andra deltagare. Till exempel om någon reser med föraren eller hjälper människor som lastar och lossar.

Amasis tillhandahåller konsulttjänster om kemikaliehantering och farligt gods. De råd de ger är där de kan hjälpa till med strategisk rådgivning om kemikaliehantering, farliga material och byggprodukter. Amasis är din personliga kemikaliekonsult, säkerhetskonsult och säkerhetskonsult för farliga kemikalier. Att ha en kemikaliekonsult är något som många företag saknar, vilket också är ett mycket krävande dokumentkrav för många myndigheter och kunder när de säljer kemikalier.

Utbildning farligt gods

Amasis erbjuder skräddarsydd ADR-utbildning för kundernas lokaler och egen lagerpersonal och annan personal som är involverad i transport. Företagen måste få utbildning om ADR och farligt material, eftersom detta är ett myndighetskrav för alla som hanterar farligt material i någon form. För att företaget ska kunna transportera farligt gods måste alla som deltar i denna transport genomföra minst en grundkurs för farligt gods.

Förutom ADR-utbildning ger Amasis utbildning inom kemikaliehantering. Denna utbildning riktar sig till företagspersonal och är specialiserad på hantering av farliga ämnen och beredningar i arbetsmiljön, riskanalys, åtgärder och kemiskt skydd samt tolkning av säkerhetsinformation. Syftet med utbildningen är att göra dig medveten om de risker som kan uppstå vid hantering av farligt gods. Utbildningen syftar också till att förebygga olyckor, men i händelse av en olycka lär den dig också hur du bäst kan vidta åtgärder för att minimera skador på liv, hälsa, miljö och egendom.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *