Anställningsformer och Uppsägningstid

Anställningsformer i Sverige

Det finns olika former av anställningar, nedan kan du läsa om dem allra vanligaste anställningsformerna.

Tillsvidareanställning

Fast anställning, även känd som permanent anställning, gäller innan den anställde eller arbetsgivaren avslutar anställningen. För att arbetsgivare ska kunna slutföra långvarigt arbete behövs det finnas en saklig grund. Skulle du blev avskedad utan att det finns en saklig grund så kan man kontakta RiVe som är specialister inom arbetsrätt. Att avskeda en arbetstagare utan att arbetstagaren har misskött sitt arbete så är det ett brott mot LAS vilket RiVe kan hjälpa till vid. Det dem då gör är att skapar en bild och analyserar situationen som har uppstått och dem hjälper sedan att driva fallet till domstolen om det finns grund för det.

Du kan läsa mer om RiVe och det arbete som de har utfört på: https://www.breakit.se/artikel/24611/rive-juridiska-byra-skraddarsyr-losningar-nar-globala-e-handelsjattar-etablerar-sig-i-sverige

Tidsbegränsad anställning

Det finns fyra olika former av regelbunden anställning. Men gemensamt för alla är att varaktigheten är begränsad. Huvudregeln är att om det inte finns någon bestämmelse i arbetsavtalet för att säga upp avtalet, eller om någon av parterna allvarligt bryter mot avtalet, kommer den ordinarie anställningen inte att sägas upp tidigt.

En vanlig form av regelbunden anställning kan vara att ersätta där, men att ersätta människor som inte är tillgängliga under en tidsperiod. T.ex. Under moderskap eller sjukfrånvaro. Men det finns också säsongsanställning, provanställning och regelbunden anställning.

Uppsägningstid

Enligt LAS så har man alltid rätt till minst en månads uppsägningstid. Beroende på hur länge du har varit anställd på företaget så ökar uppsägningstiden. Den längsta uppsägningstiden är 6 månader vilket man har om man har arbetat i över 10 år på samma företag. Vid uppsägning så har man fortfarande rätt till full lön och de förmåner som man tidigare haft.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *