Energiberäkningar för din villa

Energibalansberäkning är nödvändig för att uppfylla de nya BBR-kraven. Erfarenhet och hög kunskap krävs för att utföra bra energibalansberäkningar. De nya byggnormerna (BBR) och till viss del energideklarationssystemet innebär också nya och spännande utmaningar för kunder och konsulter. Från och med nu måste byggnader inte bara uppfylla de gamla kraven i standarden, utan också spara energi! För att uppfylla de nya BBR -kraven måste byggnadens energibalans beräknas. Testet gjorde att en eller två konsulter och kunder rynkade pannan och kanske lite grått hår.

Vid beräkning av en byggnads energiförbrukning måste beräkningsprogrammet kunna hantera byggnadens totala energibalans, oavsett om det är värmeenergi, BBR-energiförbrukning eller total energiförbrukning som du vill känna till. Termen energibalans innebär att energiflödet som kommer in och ut ur byggnaden måste balanseras. I uppvärmningsbyggnader är byggnadens energi i balans med energin som tillhandahålls under en lång tid (till exempel ett år).

För att hjälpa dig lösa detta problem finns Energiberäkningar.se, som är certifierade energikällor som hjälper dig Experter på att verifiera energiberäkningar . Hjälp med energiberäkningar och U-värdeberäkningar (om du behöver dem), de står till ditt förfogande! Ett konsultföretag dedikerat till att lösa energi-, fukt- och byggtekniska frågor. Deras kunder är företag och privatpersoner. Energiberäkningar.se har höga kvalitetskrav och personligt engagemang för vårt arbete, så det är ett bra val.