Byggställningar och säkerhet

När du använder byggnadsställningar på en byggarbetsplats bör du vara uppmärksam på grundläggande information innan du påbörjar arbetet. Denna del handlar om vad ställningar är, vilka risker de har och hur man förebygger olyckor. Byggnadsställningar är en kombination av flera…