Vårdnadstvist – Vad är det?

När det gäller familjerätt finns det många olika kategorier. Vårdnad av barn är förmågan att representera ditt barn som förälder och fatta viktiga beslut. Det är därför mycket viktigt att vara en förälder som kan agera som vårdnadshavare. I alla beslut som rör ditt barn bör du alltid börja med att ställa en fråga till dig själv, ”Vad är bäst för barnet?”.

I Sverige har ungefär en fjärdedel av barnen under 18 år föräldrar som inte bor i samma hushåll. Ungefär 60 000 barn påverkas av föräldrarnas separation varje år.

Vad är en vårdnadstvist

En vårdnadstvist är när föräldrarna till ett barn inte kan komma överens om hur de ska hantera vårdnaden av sina barn. Då måste de lösa detta i domstol, vilket innebär föräldrarna troligtvis gjort allt de kan för att nå en överenskommelse genom exempelvis samarbetsförhandlingar eller liknande. Vem som blir vårdnadshavare är upp till domstolen i detta fall och de betyder att de antingen kommer ge gemensamt förmyndarskap, ensamt förmyndarskap eller icke-förmyndarskap. Tingsrättens uppgift är att hjälpa föräldrarna att komma överens, men är inte det möjligt så går det till domstolen istället. Domstolen kommer att göra bedömningen efter vad som är bäst för barnet.

Ensam vårdnad – Vad händer?

Ibland är det inte möjlig att lösa problemen om gemensamt eller separat förmyndarskap genom att föra en dialog mellan parterna. I det här fallet kan det vara bra att göra en professionell bedömning av situationen. Har föräldrarna svårt att komma överens med barnet kanske inte föräldrarnas vårdnad är det bästa alternativet sett till barnets bästa. Detta kan exempelvis vara drogmissbruk, brott eller psykisk sjukdom.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.