Vetenskapliga artiklar – Såhär skriver du

Att skriva vetenskapliga artiklar eller andra akademiska artiklar är inte lätt och speciellt inte om du inte känner till vilka misstag du gjort. Det kan också vara svårt att hitta rätt termer om du försöker att översätta din text helt själv. Då finns en risk att din artikel får en helt annan innebörd. I akademiskt skrivande ska det vara sakligt, korrekt och faktainriktade texter. Akademiska texter ska även vara objektiva och då bör det inte förekomma personliga eller allmänna åsikter. En riktlinje kan vara att undvika ord som exempelvis ”jag” och ”vi”, samt andra personliga pronomen.

Gullvi Nilsson Översättningar tillhandahåller tjänster relaterade till vetenskapliga och akademiska texter, inklusive översättning, språkgranskning och korrekturläsning. Här nedan går vi igenom vad de olika tjänsterna innebär och varför du behöver dem.

Översättning

Att översätta vetenskaplig text till engelska innebär ett stort jobb. Gullvi Nilsson Översättningar har lång erfarenhet av att översätta vetenskapliga texter till engelska och har hjälpt många med sina vetenskapliga artiklar och artiklarna har därmed accepteras av internationella vetenskapliga tidskrifter.

Korrekturläsning

Gullvi Nilsson Översättningar tillhandahåller korrekturläsningstjänster för svenska och engelska texter, främst för uppsatser. Detta inkluderar olika uppsatser, licensavhandling och doktorsavhandling. Korrekturläsning syftar till att eliminera grammatiska fel i texten.

Språkgranskning

Språkgranskning är en annan tjänst från Gullvi Nilsson Översättningar. Tjänsten syftar till att genomföra språkgranskningar av olika akademiska texter skrivna på engelska och svenska. Lång erfarenhet av denna tjänst och har granskat hundratals vetenskapliga artiklar genom åren, inklusive licenspapper och doktorsavhandlingar. Till skillnad från korrektur innehåller språkgranskning mer innehåll, inklusive stavfel och upprepningar, men även användning av korrekt terminologi.