Viktiga saker att tänka på vid en garantibesiktning

Om din bostadsrättsförening är helt nybyggt så har föreningen en möjlighet att göra en slutbesiktning efter två år. Detta kallas även för garantibesiktning och är ett bra skydd för fastighetsägaren och ifall reparationer krävs kommer entreprenören vara ansvarig.

Under garantins första två år kommer ägaren inte att betala några so helst avgifter, men problem eller defekter i huset måste upptäckas innan garantiperiodens slut. Ifall problem upptäcks för sent kommer dessa reparationer inte att falla under entreprenörens bekostnad. Däremot kan husägaren lägga fram bevis på att entreprenören varit försumlig och gjort misstag.

Företaget Besiktus utför den här typen av garantibesiktningar, men även andra typer av entreprenadbesiktningar såsom husbesiktning. Ifall du är i behov av dessa tjänster gör du rätt i att kontakta Besiktus för en kontrollbesiktning för att hitta eventuella fel eller skador vid en slutbesiktning.

Är det nödvändigt att göra en garantibesiktning?

När det gäller garantibesiktning är detta en frivillig besiktning och ingen av parterna har någon form av skyldighet att kräva detta. Bostadsrättsföreningen är i det här fallet den enda part som kan dra nytta av en sådan inspektion. Att utföra en garantiinspektion är viktigt ur både en ekonomisk situation och ur en säkerhetssituation. Om fel eller problem hittas kan de ibland utgöra stor fara för de boende och genom att göra en besiktning kan dessa problem upptäckas och åtgärdas av entreprenörerna.